واژه‌ها را می‌شناسم، و با طایفه‌ای از نجیب‌ترین آن‌ها دارد و ستد دارم... تولید محتوا

من قلک قلب خویش را می شکنم ...

26 مهر 88 03:42

نویسنده : کیان

یکی نوشته بود یک خانه اجاره می کنم توی دلم .. یعنی من.. یک خانه اجاره می کند برای من ... اون

یک خانه اجاره کرد پائین دلم

با نیت غصب دیر یاسین دلم

با حربه این دختر اسرائیلی

اشغال شده خاک فلسطین دلم

همین
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: همتبار + پایگاه گروهی ،
آخرین ویرایش: 20 آبان 89 03:43